Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Η ιστορία της Λευκωσίας, μέρος Πρώτο

Εκπομπή 141

26 Φεβρουαρίου 2016

Η ιστορικός και αρχαιολόγος Άννα Μαραγκού παραθέτει σωρεία στοιχείων για την σημερινή πρωτεύουσα της Κύπρου. Αναφέρεται στην ιστορία της πόλης μέχρι τις αρχές της Οθωμανικής περιόδου δίνοντας πολλά άγνωστα στοιχεία.
Θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος που θα καλύψει την περίοδο από την Οθωμανοκρατία μέχρι την σύγχρονη περίοδο.