Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Η πολιτικοποίηση και η διάσπαση του Κυπριακού Αθλητισμού (Α)

Εκπομπή 163

23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο μελετητής και αθλητικός παράγοντας Πάμπος Στυλιανού αναφέρεται στις συνθήκες του κυπριακού αθλητισμού μέσα στη δεκαετία του 1940 και πώς ο αθλητισμός και στη συνέχεια το ποδόσφαιρο πολιτικοποιήθηκαν και κομματικοποιήθηκαν.